Op deze pagina gaat het over andere mode's , van de antieke morse telegrafie tot de laatste DRM technieken.
Zo'n 40 jaar geleden seinde ik morse , dacht in morse , droomde zelfs in morse . Dat was in de tijd dat ik overwegend in bruin/groene kleding rondliep
Hoewel mijn morse de laatste jaren een beetje roestig is geworden leg ik mijn vingers toch nog regelmatig op de sleutel
Omdat het meeschrijven met papier en potlood me de laatste jaren aardig wat vingerkramp bezorgt , laten we daarvoor maar een software proggie meedraaien .
Een van de handigste programma's is CWDecoderXP , te vinden o.a. in de radiosoftware sector mijn mijn server
Ik ben meestal QRV op 27.500 , deze frequentie is de laatste jaren overwegend in gebruik als CW frequentie , vooral veel franse stations zijn er te vinden en
 ik heb er inmiddels al een groot aantal gewerkt,  natuurlijk met de lincoln op een paar wattjes CW , mijn nieuwe MagLoop antenne
en de orgineel Oostduitse namaak Junker van de Volksarmee , onze  tegenspeler uit de tijd van dat bruin/groene pakje.
Een andere mode welke je ook vaak tegenkomt op frequenties rond de 27.405 tot 27,510 is o.a. RTTY maar ook mode's zoals
PSK BPSK HELL , enz . Hiervoor kun je MULTIPSK gebruiken , wel een wat gecompliceerder programma maar deze kan werkelijk
 alle denkbare digitale modes aan . Verder zul je rond 27.700 ook vaak SSTV en HF fax tegenkomen
Voor RTTY kun je ook het programma MMTTY gebruiken , voor SSTV is er het programma MMSSTV
Voor HFFAX kun je weatherfax2000 gebruiken maar ook MULTPSK
Alle mode's van MULTIPSK op een rijtje :Voor de koppeling tussen de tranceiver en de geluidskaart gebruik ik de onderstaande interface Een paar SSTV plaatjes ontvangen op 27.700 met de Mag Loop Antenne


TV anno 1935
NBTV , super smalband 30 lijnen TV , om een idee te krijgen hoe in 1935 een TV beeld er uit zag hier een paar plaatjes
gemaakt met een 30 lijnen TV Nipkov systeem welke een TV beeld kan uitzenden in een normaal Audio kanaal
Dit soort beelden verkreeg men met de mechanische TV toestellen uit de allereerste begintijd van de TV


Morse leren , niet echt moeilijk
Hier vind je het alfabet in morse :
 
http://morsecode.scphillips.com/morse.html 

Ik kan hier wel een lang verhaal maken waarom morse zo leuk is , maar dat hebben anderen al gedaan .
Daarom zal ik dat stuk maar gewoon weglaten en gelijk beginnen met een eenvoudige morse cursus op de manier zoals dat oorspronkelijk gedaan werd door de DARC 
Deze hadden een jaar of 40 terug een schitterende cursus op gramofoonplaten waarmee je redelijk snel het opnemen van morse kon leren .
Een ding moet je aan denken als je morse wilt leren eerst leren opnemen , dat kloppen op die seinsleutel komt later wel 
In tegenstelling tot de gangbare methode van in het begin langzame tekens opnemen werden de tekens bij de DARC cursus gelijk op een snelheid van 12 wpm geseind alleen de pause's tussen de letters werd vergroot zodat je vooral in het begin wat meer tijd had om de letters op te schrijven terwijl je wel gelijk de juiste klank van het teken hoorde 
Hierdoor is het aanmerkelijk gemakkelijker de verschillende tekens uit het hoofd te herkennen en te onthouden.
Jammer genoeg zijn de orginele 33 toeren platen lang geleden verloren gegaan maar ik kan me nog goed herinneren hoe de volgorde van de lessen was
Ik heb geprobeerd deze zo goed mogelelijk te reconstrueren en hier geluidsfile's van gemaakt 
De geluidsfiles bestaan uit geseinde text in letter of cijfergroepen , steeds groepen van 5 tekens en iedere les bestaat uit 25 groepen 
Naast de audiofile staat een textfile met de geseinde text van de audiofile voor controle  .
In iedere les worden er 5 nieuwe tekens geleerd , probeer de lessen steeds zo vaak te herhalen tot je de tekens moeiteloos kunt meeschrijven voordat je met de volgende les begint
En oefen , vooral in het begin niet te lang . Een kwartiertje per dag is voldoende en doe ook niet meer dan 1 les per dag , desnoods herhaal je de volgende dag dezelfde les net zolang tot de tekens lekker in je geheugen zitten gebakken , we zijn hier niet bij de verbindingsdienst dus er is geen reden om te proberen in 8 weken een geroutineerde beroeps telegrafist te worden , je mag er ook 8 maanden over doen
Ook de snelheid van opnemen leer je vanzelf wel , meestal zit er bij 8 WPM en 12 WPM een barriere waar je even doorheen moet , als je dat eenmaal gehad hebt is ook 18 of 22 wpm geen moeite meer , ik heb jongens gezien die maar niet boven die 8 wpm konden komen , het werden later telegrafisten die van 30 wpm nog niet wakker lagen

De belangrijkste les :
De morsetekens bestaan niet uit punten en strepen maar uit klanken , een punt is een DIT en een streep is een DAH
de letter S ( 3 punten) klinkt dus als  dididit en b.v. de letter M ( 2 strepen) klingt als Dadah


Nu dan Les 1 de letters welke alleen uit punten bestaan : EISH5
De letter E   dit   /  De letter I  di-dit    de letter  S  di-di-dit    / de letter H  di-di-di-dit   en het cijfer  5  di-di-di-di-dit 
we beginnen extra langzaam 
morse/les 1.mp3         morse/les 1.txt
Les 2 
  letters welke alleen uit strepen bestaan  TMO0
De Letter T  dah   /   de letter M da-dah   / De letter O   da-da-dah  /  en het cijfer  0  da-da-da-da-dah 
morse/les 2.mp3         morse/Les 2.txt
Les 3 :  Dit en dah tekens door elkaar  EISH5 TMO0
In deze les worden er tekens van de beide vorige lessen door elkaar geseind , begin hier pas aan als je met de eerste twee 
lessen geen moeite meer hebt 
 
morse/les 3.mp3        morse/Les 3.txt
Les 4 : we leren nieuwe letters  ANDUG 
De letter A di-dah  /  de letter N dah-dit  / de letter D  dah-di-dit / de Letter U di-di-dah / de Letter G dah-dah-dit 
morse/les 4.mp3         morse/Les 4.txt
Les 5 : Nog meer nieuwe letters  KRCWQ
De letter K  dah-di-dah  / de letter R di-dah-dit / de letter C dah-di-dah-dit / de letter W di-dah-dah / de letter Q dah-dah-di-dah 
morse/les 5.mp3      morse/Les 5.txt
Les 6 : even op herhaling  ANDUG KRCWQ
In deze les worden er tekens van de beide vorige lessen door elkaar geseind , begin hier pas aan als je met de vorige 
lessen geen moeite meer hebt 
morse/les 6.mp3         morse/Les 6.txt
Les 7
: weer nieuwe tekens  BFVJW
De letter B dah-di-di-dit  / de letter F di-di-dah-dit / de letter V di-di-di-dah / de letter J di-dah-dah-dah / de letter W di-dah-dah 
morse/les 7.mp3         morse/Les 7.txt
Les 8 weer nieuwe tekens  PXYZL 
De letter P di-dah-dah-dit / de letter X Dah-di-di-dah / de letter Y dah-di-dah-dah / de letter Z dah-dah-di-dit / de letter L di-dah-di-dit 
morse/les 8.mp3       morse/Les 8.txt
Les 9 , weer even op herhaling  BFVWJ PXYZL
morse/les 9.mp3       morse/les 9.txt
Les 10 , we beginnen met de cijfers , om het moeilijk te maken maar alle 10 tegelijk
De 1 Di-Dah-dah-dah-dah / de 2 di-di-dah-dah-dah / de 3 di-di-di-dah-dah / de 4 di-di-di-di-dah 
de 5 kenden we al maar hier komt die nog een keer  5 di-di-di-di-dit
De 6 dah-di-di-di-dit / de 7 dah-dah-di-di-dit / de 8 dah-dah-dah--di-dit / de 9 dah-dah-dah-dah-dit
en nog een bekende de 0 (nul)  dah-dah-dah-dah-dah 
morse/les 10.mp3        morse/Les 10.txt
 Zo , dit was de basic .


Nu komen we langzamerhand bij de bijzondere tekens
Les 11 De leestekens   ?  ,  . =   /  :  Dit zijn lekkere lange tekens 
Het vraagteken  ? di-di-dah-dah-di-dit  / de Komma , Dah-dah-di-di-dah-dah / de punt  .  di-dah-di-dah-di-dah
Het gelijk of scheidingsteken =  dah-dah-dah-di-di-dit  /  de breukstreep  /  dah-di-di-dah-dit 
En de dubbele punt  :   dah-dah-dah-di-di-dit 
Dan is er nog het haakje op en het haakje sluiten   (  ) 
Haakje open (    dah-di-dah-dah-dit  en haakje sluiten    )  dah-di-dah-dah-di-dah 
Ik heb hier maar een kort stukje van gemaakt want het zijn lange tekens 
morse/les 11.mp3     morse/Les 11.txt
Deze bovenste lessen waren alle op een snelheid van 18 WPM maar met vergrote spatie tussen de tekens
In de nu volgende lessen gaan we terug  naar 12 WPM maar , met de letters aan elkaar geseind zoals het hoort.En nu even een flink stuk text op snelheid , als je het allemaal nog niet zo snel kunt volgen schrijf je alleen de tekens die je 
hebt kunnen nemen en laat een spatie waar je tekens gemist hebt 
Als je het steeds weer opnieuw doet zul je merken dat het steeds makkelijker gaat 
Het is een stuk code in 5 letter groepen zodat je niet in de verleiding komt "vooruit"te lezen zoals bij klare text 

Les 12 een lang code telegram op 12 WPM , letters , cijfers en leestekens 
morse/les 12.mp3       morse/Les 12.txt
Les 13 , Klare text ( Nederlands) 
morse/les 13.mp3      morse/Les 13.txt

This Page is Under Construction