Een Kortegolfzender met de QQE 03/12 in de eindtrap

Hier nog een eenvoudige kortegolfzender , ditmaal met een QQE 03/12 in de eindtrap.Nu de belangstelling voor de FM band behoorlijk is afgenomen zullen er ongetwijfeld vele QQE buisjes ongebruikt
een stoffig bestaan leiden in de een of andere rommeldoos .
Hoewel dit buisje eigelijk bedoeld is voor gebruik in de VHF band kun je hem ook uitstekend gebruiken op korte golf en middengolf .
We hebben ditmaal maar eens een zendertje voor de 48 mtr ontworpen wat heel veel lijkt op de klassieke 2 traps FM zender
met de ECC en de QQE , de opbouw is bijna hetzelfde alleen wordt hier de ECC niet gebruikt als oscilator maar werkt als een frequentie verdubbellaar .
en wordt er een extra buis , de EC 92 gebruikt als oscilator , dit om voldoende frequentie stabiliteit te verkrijgen voor gebruik op de korte golf

We gaan in deze zender uit van een oscilator op de halve frequentie dus ergens rond de 3,2 M/c , dit signaal wordt in ballans toegevoerd aan de ECC 81
Hier hangen echter de beide anode's aan elkaar zodat er een behoorlijk signaal uitkomt op de dubbele frequentie met een goede
onderdrukking van de orginele oscilator frequentie , dit signaal gaat op de uit de oude FM techniek bekende manier in de QQE en wordt daar
versterkt tot 8 a 10 watt . Ook de uitkoppeling naar de antenne is welhaast klassiek te noemen , een ballans schakeling met uitkoppelwikkeling
op de manier zoals we dat vroeger deden met de bekende trimmer naar aarde .
Alleen zijn hier de waarden van de spoel en de afstemcondensatoren wat groter , inplaats van de vlindertrimmers gebruiken we normale afstemcondensatoren.
Voor de rest is er weinig over deze zender te vertellen , moduleren doe je met een kleine versterker op de 5 Ohm  ingang van de modulatie trafo
Je hebt een watt of 10 aan audio nodig , voor de voeding heb je iets van 250 tot 270 volt nodig , 80 tot 120 mA moet voldoende zijn
zorg er wel weer voor dat je het oscilator gedeelte goed afschermt , dus even een afgeschermt gedeelte maken voor de oscilator buis , spoel en afstemcondensatoren
de 2 x 300 pf afstemcondensator wordt gebruikt om de oscilator goed op de frequentie te zetten , het kleine 33 pf afstemmertje is voor de eigelijke afstemming dit is een
afstemcondensator uit een oude FM tuner , beide secties samen geven ongeveer 33 pf en diet is voldoende om de gehele band te bestrijken van 6,2 tot 6, 5 M/c