Vermogensmetingen bij Lage Frequentie zenders

Het meten van het werkelijke uitgangsvermogen is bij lage frequentie niet gemakkelijk , de standaard wattmeters maken meestal gebruik van een richtcopler om het vermogen van de transmissielijn af te nemen . Omdat bij b.v. Middengolfzenders of zenders in de lage kortegolfband de lengte van deze richtcopler reletief klein is t.o.v. de gebruikte golflengte wordt er practisch geen spanning opgewekt in de meetlijn zodat er van een nauwkeurige meting geen sprake kan zijn . Soms bedraagt het gemeten vermogen slaechts 10 - 25 % van het werkelijke vermogen . Zelfs de duurdere kruismeters hebben dit probleem , hoewel het meten van de SWR verhouding op lage frequenties met deze meters goed mogelijk is , immers de meetfout is gelijk voor zowel de doorgaande als de reflecterende golf is het meten van het werkelijke vermogen met deze meters alleen maar giswerk.

Dit gaat ook op voor het omgekeerde , het meten van de output van b.v. een 100 M/c FM zender met een eenvoudige wattmeter voor de 27m/c Band zoals in de praktijk nog vaak gebeurt geeft soms de meest fantasische uitkomsten , b,v, 50 watt uit een QQE3/12 wat natuurlijk geheel onmogelijk is.

Met de hieronder beschreven schakeling is het wel mogelijk een excacte meting van het vermogen te doen
Er komt echter wel wat rekenwerk aan te pas.

Het Schema


Waarschuwing
Het meten van de RMS spanning gebeurt in onbelaste toestand , niet alle zendereindtrappen kunnen hier tegen
Ga bij AM zenders in de stand "Onbelast " in ieder geval niet modulen


 We moeten nu eerst de Onbelaste uitgangsspanning van de zender meten
Zet de schakelaar op UNLOAD
schakel de zender in en meet de rms spanning
Deze bedraagt , laten we zeggen 25 volt . Schrijf deze waarde op .
Schakel nu om naar de stand  LOAD en meet nu de Belaste uitgangsspanning
Nu meet je b.v. 15 volt , schrijf deze waarde ook weer op .


Nu kun je de werkelijke uitgangsimpedantie van de zender berekenen met de volgende formule :

Z = R *  (Uv - Lv) / Lv

Z out =50 *   ( 25 - 15) / 15 = 33,3 Ohm


Nu kunnen we het werkelijke uitgangsvermogen berekenen.

P Out =  ( Lv * Lv )) / Z Out.

P Out =  ( 15 * 15 ) / 33,3 = 6,6 Watt

Dit komt bij volle modulatie uit op 4* P out =  27 Watt PPP vermogen.

Maak je gebruik van gereguleerde Upmodulatie ( 10dB up ) bedraagt het PPP vermogen 66 watt .

Om dit vermogen ook werkelijk te kunnen leveren is het natuurlijk wel nodig dat

Z Load = Z out

zodat je de een of andere vorm van tuner moet gebruiken om de voetimpedantie van de antenne gelijk te maken aan de
werkelijke uitgangsimpedantie ( in bovenstaand voorbeeld dus 33,3 Ohm. )


PPP vermogen meten   

  Na deze metingen laat je de powermeter staan in de stand LOAD
Ga nu maximaal moduleren en meet nogmaals de spanning

Deze bedraagt nu b.v.  38 volt
Met :
P Out =  ( Lv * Lv )) / Z Out.
kun je nu de PPP berekenen

Power PP = ( 38  * 38  ) / 33,3 = 43 watt


Je kunt nu ook het werkelijk geleverde vermogen berekenen aan de werkelijike antenne impedantie , zeg 50 Ohm 
P Out =  ( Lv * Lv )) / Z Load 

P Out =  ( 15 * 15 ) / 50  = 4,5 Watt 

Power PP = ( 38  * 38  ) / 50  = 28  watt

Zoals je ziet gaat er zelfs bij dit kleine verschil in antenne en uitgangsimpedantie nogal wat vermogen verloren