Een kristal stabiele VFO door middel van een Huff Puff regeling

Bij een van mijn laatste KG zenders heb ik het Huff&Puff principe toegepast
Ik ben hier uitgegaan van een standaard frequentie teller .
Bij ieder teller IC zijn er een aantal uitgangen welke de Carry doorgeven aan de volgende digit
Dit signaal is uitstekend te gebruiken om de VFO stabiel te houden
Dit carry signaal wordt via een comperator aan de varicap van de vfo toegevoegd
Afhankelijk van de toestand van deze puls zal de spanning over de elko heel langzaam dalen of stijgen en dus de VFO
bijregelen .
indien de frequentie bv 6400.030 Kc is is de carrypuls kortstonig hoog en langere tijd laag
de spanning over de elko zakt nu heel langzaam en de frequentie zal dus dalen tot de frequentie 6400.029 bedraagt
De dutycycle van de carrypuls wordt nu gedraaid in is nu langere tijd hoog en korte tijd laag
waardoor de spanning over de elko weer zal toenemen en de VFO weer hoger in frequentie zal sturen tot de frequetie weer 6400.030 Kc bedraagt
Belangrijk is wer een zeer grote tijdconstante anders blijft de frequentie wiebelen .

Ik heb hier een weerstand van 820 K en een elko van 100 uF toegepast , de regellus heeft hier bij mij een inregeltijd van ongeveer 30 seconden
waarna de VFO strak op de ingestelde frequentie blijft staan , ook na langere tijd .

Bij het eerste inschakelen heeft de VFO wat tijd nodig om op frequentie te komen , immers in "koude"toestand zal de elko spanning 0 volt bedragen
en zal langzaam oplopen tot de door de tune potmeter ingestelde waarde . Dit duurt hier ongeveer 30 seconden
zogauw het werkpunt is bereikt zal de schakeling locken op het dichtstbijzijnde 10 hertz punt en daar stabiel blijven staan
Afhankelijk van de gebruikte Carry uitgang kun je lockpunten kiezen van 10 Kc , 1Kc , 100 hertz of 10 hertz
Voor de juiste aansluitpunten moet je het sheet raadplegen van het gebruikte teller IC