Een LPAM zender met twee BC 550 in de eindtrap
Het volgende ontwerp is een eenvoudige LPAM zender met ongeveer 500 milliWatt output
met 7 Lowcaost transistoren
 

Dit is een eenvoudig te bouwen low cost middengolf zendertje met toch een stevige output en een mooie diepe modulatie . Er wordt gebruik gemaakt
van een aantal universele plastic transistoren . In de sturing worden er een tweetal PNP types gebruikt . Ik heb hier gebruik gemaakt van de BF451
een type wat frequent werd gebruikt in middenfrequent versterkers van FM radio's . De oscilator is de bekende driepunts schakeling met een 9 uH
spoeltje op een regelbare ferrietkern , ik heb hier een 4 mm spoelvorm gebruikt met ongeveer 25 windingen van 0,2 mm draad dicht over elkaar
gewikkeld . De Emittor aftakking zit op ongeveer 6 windingen vanaf de aardekant. Gebruik voor de 1 nf condensator over deze spoel een mica of
styroflex type . Beslist geen keramische condensator gebruiken want die zijn niet temperatuur stabiel genoeg. Na de laatste BF 451 wordt er een
BC 550 gebruikt als drivertrap , gevolgd door de eindtrap welke bestaat uit twee parallel geschakelde BC 550 transistoren . In de collector leiding zit
de antennespoel , met de antenne verlengspoel , deze is bedoeld voor een antenne lengte van 3 - 5 mtr .
Als AM modulator worden er twee stuks BC559 PNP transistoren gebruikt
Met een voeding van 12 volt en een vrij opgehangen antenne kun je met dit zendertje toch een ruikwijdte halen van 2 - 4 km .


This is an easy to build low-cost medium wave transmitter with a still solid output and a nice deep modulation. It uses
a number of universal plastic transistors. In the control there are two PNP types are used. I have used the BF451
a type which was frequently used in intermediate frequency amplifiers FM radios. The oscillator is the familiar three-point circuit with a 9 uH
on an adjustable ferrite core coil, I have a 4 mm coil form used by about 25 turns of 0.2 mm wire close to each other
wrapped. The emitter junction is about 6 turns from the earth side. For the 1 nf capacitor across the coil and a mica
styroflex type. Definitely not a ceramic capacitor temperature because they are not stable enough. After the last BF 451 is a
550 BC used as driver stage, followed by the final stage which consists of two parallel transistors 550 BC. The collector pipe is
the antenna coil, the coil antenna extension, this is for an antenna length of 3 to 5 meters.
As AM modulator, two pieces BC559 PNP transistors used
With a 12 volt power supply and a freely suspended with the transmitter antenna can still get a usable width of 2 to 4 km.