Een twee elements NVIS Antenne voor de 48 mtr band
Verweg een hard signal op 48 mtr is vaak gemakkelijker dan dichtbij , toch is het mogelijk
om ook in de nabije omgeving "een dijk van een signaal " neer te zetten .
 

Op Kg hebben we meestal te maken met een dode zone , een gebied van 50 tot 150 km in de omtrek waar het signaal bijna of helemaal niet te horen is
Pas na deze afstand komt de eerste reflectie terug op aarde en kan soms voor een behoorlijk hard signaal zorgen in Engeland , Finland , Italie of Spanje
terwijl het hier binnen Nederland niet of nauwlijks te horen is
Er is echter toch een manier om ook in de directe omgeving een hard , soms heel hard signaal neer te zetten , het geheim zit hem in de manier van afstraling .
Standaard wordt het signaal door de antenne onder een bepaalde hoek weggestraald , zo tussen de 30 en 60 graden op grotere hoogte wordt het signaal dan
teruggekaatst door de zg. E en F lagen in de bovenste atmosfeer waarna ze 200 - 300 Km of nog verder weer de aarde raken .
Onderweg moeten ze ovedag dan ook nog 2 keer schuin door de D laag , deze reflecteerd niet maar veroorzaakt een flinke demping .

Gaan we nu echter zoveel mochelijk recht omhoogstralen dan zal het gereflecteerde signaal ook weer stijl naar beneden terugkaatsen , tenminste als de F laag
aktief genoeg is . Wat nu met de verrhoogde zonnevlekken aktiviteit gelukkig bijna dagelijks het geval is .
Het gevolg is dat er nu geen dode zone meer ontstaat zelfs zeer dichtbij de zender is het signaal al prima op te nemen . Millitair wordt dit vaak gebruikt voor communicatie
met voertuigen op afstanden welke buiten de reikwijdte van de normale VHF en UHF verbindingen liggen . men noemt dit de NVIS mode , overdag zeer bruikbaar op
frequenties tussen de 8 en 4 Mc en s'avonds in het gebied van 3 Mc tot soms wel onder de 1,5 Mc .
Nu wordt er voor NVIS een antenne gebruikt welke een zo hoog mogelijke afstraling heeft het liefste 90 graden omhoog , dat betekend dat de antenne laag mag , nee moet hangen.
Voor de 7 Mc band wordt er vaak een dipool gebruikt welke dan meestal op slechts 2 - 3 mtr boven de grond hangt .
Nu is mijn tuin nog te klein voor een volle 7 Mc dipool , een kwart golf past er net in . Ik ben toen kaan experimenteren met 1/4 golf stralers laag boven de grond .
Uiteindelijk ben ik uitgekomen op een systeem van twee stralers beide van ongeveer 1/4 golf . Ik heb als afstand 1/20 golf gekozen en d.m.v. een fase verschuivend netwerk deze twee
stralers uit fase gevoed , de werking is vergelijkbaar met de bekende HB9CV antenne welke ook uit twee stralers bestaat welke 220 graden uit fase worden gevoed , met de
faseverschuiving door het verschil in straler lengte onstaat er een diagram waarbij de twee stralers in de ene richting precies in fase zijn en aan de achterkant in tegenfase
Dat zelfde truukje heb ik hier ook toegepast .
Mijn bovenste straler hangt op 1/20 golf boven de onderste deze afstand is ongeveer 9 mtr . Nu is het de bedoeling dat deze laagohmig wordt aangestuurd , ik moest dus het
voedingspunt beneden 9 mtr omhoog brengen , hiervoor heb ik een verlengspoel met afstemcondensator gebuikt welke de vertikale draad van 9 mtr electrisch verlengt
tot een halve golf . Zoals we weten is de uitgangsweerstand van een halve golf gelijk aan de ingangs weerstand , dus onderaan 50 Ohm = bovenaan ook 50 ohm
Vanaf hier wordt de bovenste horizontale 1/4 golf lijn gevoed ..
De onderste straler welke iets langer is dan een 1/4 golf hangt ongeveer 50 tot 70 cm boven de grond en het is de bedoeling dat deze in een zodanige fase verschuiving
wordt gevoed dat in de straalrichting de twee draden in fase zijn , omdat deze draad eigenlijk de andere helft van een dipool is moet de spanning op deze draad dus in ieder
geval al 180 graden worden gedraaid plus de gewenste verschuiving om de goede afstraling te halen , ook hier wordt er weer gebruik gemaakt van een afstembare serie kring
plus extra loading condensator aan de ingang , de "echte" aarde wordt hier afgeschakeld
Met de twee serie kringen worden de beide draden afgestemd , meten op maximale antenne stroom in de bovenste straler , waarna met de loading condensater de SWR wordt bij gestemd .
De resultaten waren verbluffend , bij daglicht op 48 mtr met slechts 7 watt signaal rapporten varierend van S9+20 tot S9+40 dB in een omtrek tot ruimweg 0 tot 150 Km