Een Kg zender gestuurd door een Mg PLL
De hier beschreven zender maakt gebruik van een MG PLL als stuurtrap
 

Bij de onderstaande zender heb ik gebruik gemaakt van mijn bestaande PLL unit van mijn oude middengolf zender .

Door gebruik te maken van een tweetal verdubbeltrapjes is het mogelijk een stabiel 48 mtr signaal op te wekken
Wel is het kanaal raster nu natuurlijk ook 4 keer zo groot geworden en hebben we stapjes van 36 Kc tot onze beschikking
Omdat we toch vaak slechts een beperkt aantal kanalen gebruiken behoeft dit geen bezwaar te zijn.

Hier zien we de gebruikte verdubbel schakeling , een eenvoudige
klasse C versterker welke een signaal afgeeft welke rijk aan
harmonischen is , door de Collector kring af te stemmen op
de gewenste harmonische kunnen we hier de tweede , derde
of zelfs de vijde harminische uitfilteren.
We sluiten de collector aan op een aftakking van de kring
welke zo laag mogelijk komt te liggen , in de praktijk gebruiken
een aftakking op 1/4 van af de koude kant van de kring

Afgestemd op 2 maal de frequentie bedraagt het rendement
ongeveer 50 % , afgestemd op de derde harmonische is er
een rendement van 30 % te verwachten

Op de vijfde harmonische is dit nog ongeveer 10 %

Welke frequenties komen er nu in aanmerking , hier een lijstje .

PLL Freq. 2 maal 3 maal 4 maal Display ( Tuner PLL ) PLL Freq. 2 maal 3 maal 4 maal Display ( Tuner PLL )  
1305Kc   3915 Kc   855 1935 Kc   5805 Kc   1485  
1557Kc   3942 Kc   864 1944 Kc   5832 Kc   1494  
1107 Kc     6228 Kc 1107 1953 Kc 3906 Kc 5859 Kc   1503  
1566Kc     6264 Kc 1116 1962 Kc 3924 Kc     1512  
1575Kc     6300 Kc 1125            
1584 Kc     6336 Kc 1134            
1593 Kc     6372 Kc 1143            
1602Kc     6408 Kc 1152            
1611Kc     6444 Kc 1161            
                     
1638Kc     6552 Kc 1188            
1647Kc     6588 Kc 1187            
1737Kc     6948 Kc 1287            
1746Kc     6984 Kc 1296            
                     

Ik maak in mijn oude zender nog steeds gebruik van een omgebouwde AM/FM tuner waarbij ik het signaal van het ontvangst IC afpik
Zoals ik eerder in een van vijn andere artikelen heb beschreven , er is dus een verschil van 450 Kc tussen de display weergave en het
afgegeven signaal , gemakshalve heb ik ook de display frequentie in de lijst opgenomen
Er zijn natuurlijk nog veel meer frequenties op te wekken maar de frequenties welke hier in de lijst staan zijn de meest voorkomende
in gebruik zijnde kanalen voor de 48 en 76 mtr band .

Wil je op de 76 mtr band werken heb je aan een enkele transistor trap voldoende om het PLL signaal te verdrievoudigen , voor de 48 mtr
gebruiken we twee trapjes achter elkaar welke beide als verdubbelaar werken .
Belangrijk isverder dat je de beschikking hebt over minimaal een goede scoop voor de afregeling en wil je de trappen echt zuiver kunen
afregelen is het gebruik van een spectrum analyser onmisbaar .
De harmonischen afstraling hier ligt ruim onder de 36 dB , bij 25 watt blijft er dus nog ongeveer 6 milliwatt "rommel"over in de antenne
Nu is 6 milliwatt niet echt iets om wakker over te liggen maar proeven hebben aangetoond dat zelfs een signaal van 90 microwatt !!
soms nog op 300 km afstand hoorbaar kan zijn

De zender zoals hieronder te zien is geeft op 48 mtr een draaggolf vermogen van ruim 25 tot 30 watt en heeft hier een mooi schoon signaal
hoewel natuurlijk het gebruik van een lowpass antenne filter altijd aan te raden is

Tenslotte hier nog even de manier waarop ik het signaal uit een tuner PLL "pluk "

En hier nog wat fotos van deze zender welke op authentiek "Griekse manier"is opgebouwd

 
Inkijkje in het "Voedings hok " , geen stabilisators maar hele dikke elko's
Op de achtergrond de output ringkern
Hier de eerste verdubbelaar  
     
 
Hier het antenne T Filter De IRF 640 eindfet met venilator  
     
 
De Stuurtrap met een BD 139 En nogmaals de twee verdubelaars eerst naar 3,2 en dan naar 6,4  
     


Jack Donio 2011