Een eenvoudige twee bands soft clipper voor AM uitzendingen
Geen geld voor een echte Optimod ? , bouw deze low cost softclipper

Sound proccessing is een belangrijk item bij AM uitzendingen , wil je dat het geluid echt goed klingt zul je het geluid toch
op de een of andere manier moeten bewerken . Natuurlijk is een Urban Optimod AM proccessor het ultime stukje gereedschap
Hier hangt echter een meer dan fors prijskaartje aan .
Met het volgende eenvoudige schakelingetje kun je echter ook jouw modulatie aardig in toom houden.
Modulatie diepte is belangrijk voor iedere AM zender , te weinig modulatie en vooral op afstand wordt het audio overstemd door
onevenredige hoeveelheid ruis , te veel modulatie en de zender wordt overgemoduleerd met als gevolg een hoop vervorming
en nog erger , heel veel gespetter naast de draaggolf met als gevolg heel veel storing in de omgeving en de kans op doorslag
Onderstaande schakeling , mits goed ingesteld houd je audio netjes "binnen de lijntjes "
Er wordt hier gebruik gemaakt van de drempel spanning van een diode , 0,6 Volt .
Zolang de ingangs spanning beneden de 0,6 volt blijft staan alle diodes gespert en gaat het Audio er practisch onverzwakt door .
Bij spannings pieken boven de 0,6 volt gaan de eerste twee diodes in geleiding waardoor de twee weerstanden van 3k3 een spannings
deler vormen en het signaal 3 dB naar beneden zullen halen , indien de ingangsspanning nog meer gaat toenemen zullen ook de 2
volgende diodes gaan geleiden en een extra 9 dB verzwakker gaan vormen waardoor de totale verzwakking ruim 12 dB zal bedragen
Omdat we het hier in twee stappen doen zal er veel minder vervorming optreden dan bij een normale harde clipper welke het signaal
direct op 0,6 volt clipt , aan de uitgang zal dan ook weinig extra vervorming ontstaat .
De schakeling is dubbel uitgevoerd , de bovenste schakeling laat en begrenst de hoge tonen , het onderste deel van de schakeling
doet hetzelfde met de lage tonen , op die manier ontstaat er een twee bands clipper waarbij de hoge en de lage tonen onafhankelijk van elkaar
geregeld . Met de 4k7 Potmeter aan de ingang is de mate van klippen van hoog en laag in te stellen , met de potmeter van 22k aan
de uitgang wordt de hoog / laag verhouding van het uitgangs signaal ingesteld .

De clipper kan worden aangestuurd met de Headphone uitgang van een mengpaneel