Korte golf PLL Zender met MG PLL

 
Een Kg zender gestuurd door een Mg PLL
De hier beschreven zender maakt gebruik van een MG PLL als stuurtrap
 

Bij de onderstaande zender heb ik gebruik gemaakt van mijn bestaande PLL unit van mijn oude middengolf zender .

Door gebruik te maken van een tweetal verdubbeltrapjes is het mogelijk een stabiel 48 mtr signaal op te wekken
Wel is het kanaal raster nu natuurlijk ook 4 keer zo groot geworden en hebben we stapjes van 36 Kc tot onze beschikking
Omdat we toch vaak slechts een beperkt aantal kanalen gebruiken behoeft dit geen bezwaar te zijn.

Hier zien we de gebruikte verdubbel schakeling , een eenvoudige
klasse C versterker welke een signaal afgeeft welke rijk aan
harmonischen is , door de Collector kring af te stemmen op
de gewenste harmonische kunnen we hier de tweede , derde
of zelfs de vijde harminische uitfilteren.
We sluiten de collector aan op een aftakking van de kring
welke zo laag mogelijk komt te liggen , in de praktijk gebruiken
een aftakking op 1/4 van af de koude kant van de kring

Afgestemd op 2 maal de frequentie bedraagt het rendement
ongeveer 50 % , afgestemd op de derde harmonische is er
een rendement van 30 % te verwachten Op de vijfde harmonische is dit nog ongeveer 10 %

Welke frequenties komen er nu in aanmerking , hier een lijstje .

PLL Freq.2 maal3 maal4 maalDisplay ( Tuner PLL )PLL Freq.2 maal3 maal4 maalDisplay ( Tuner PLL ) 
1305Kc 3915 Kc 8551935 Kc 5805 Kc 1485 
1557Kc 3942 Kc 8641944 Kc 5832 Kc 1494 
1107 Kc  6228 Kc11071953 Kc3906 Kc5859 Kc 1503 
1566Kc  6264 Kc11161962 Kc3924 Kc  1512 
1575Kc  6300 Kc1125      
1584 Kc  6336 Kc1134      
1593 Kc  6372 Kc1143      
1602Kc  6408 Kc1152      
1611Kc  6444 Kc1161      
           
1638Kc  6552 Kc1188      
1647Kc  6588 Kc1187      
1737Kc  6948 Kc1287      
1746Kc  6984 Kc1296      
           

Ik maak in mijn oude zender nog steeds gebruik van een omgebouwde AM/FM tuner waarbij ik het signaal van het ontvangst IC afpik
Zoals ik eerder in een van vijn andere artikelen heb beschreven , er is dus een verschil van 450 Kc tussen de display weergave en het
afgegeven signaal , gemakshalve heb ik ook de display frequentie in de lijst opgenomen
Er zijn natuurlijk nog veel meer frequenties op te wekken maar de frequenties welke hier in de lijst staan zijn de meest voorkomende
in gebruik zijnde kanalen voor de 48 en 76 mtr band .

Wil je op de 76 mtr band werken heb je aan een enkele transistor trap voldoende om het PLL signaal te verdrievoudigen , voor de 48 mtr
gebruiken we twee trapjes achter elkaar welke beide als verdubbelaar werken .
Belangrijk isverder dat je de beschikking hebt over minimaal een goede scoop voor de afregeling en wil je de trappen echt zuiver kunen
afregelen is het gebruik van een spectrum analyser onmisbaar .
De harmonischen afstraling hier ligt ruim onder de 36 dB , bij 25 watt blijft er dus nog ongeveer 6 milliwatt “rommel”over in de antenne
Nu is 6 milliwatt niet echt iets om wakker over te liggen maar proeven hebben aangetoond dat zelfs een signaal van 90 microwatt !!
soms nog op 300 km afstand hoorbaar kan zijn

De zender zoals hieronder te zien is geeft op 48 mtr een draaggolf vermogen van ruim 25 tot 30 watt en heeft hier een mooi schoon signaal
hoewel natuurlijk het gebruik van een lowpass antenne filter altijd aan te raden is

Tenslotte hier nog even de manier waarop ik het signaal uit een tuner PLL “pluk “

En hier nog wat fotos van deze zender welke op authentiek “Griekse manier”is opgebouwd

Jack Donio 2011

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *